Inschrijven

Meer weten?

Heb je interesse in een woning in het nieuwbouwproject Werf Acht?

Neem dan vrijblijvend contact op met het verkoopteam van:

Eefje Voogd Makelaardij
+31 20 3050560

Verkoop in volle gang

Nog enkele woningen beschikbaar

Belangrijke informatie

Om speculatie te voorkomen is Stadgenoot verplicht een clausule op te nemen voor zelfbewoning. Koper zal de woning zelf gaan gebruiken casu quo te laten gebruiken door zijn kind(eren)/ouders en het verkochte niet te vervreemden dan wel te verhuren gedurende een termijn van twee jaar na oplevering van het verkochte. Bij overtreding is er een boete van toepassing.

De inschrijving op een woning biedt geen garantie op het toegewezen krijgen van een woning. Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd. Op dubbele inschrijvingen wordt vooraf gecontroleerd en zo nodig uitgesloten van deelname. De koop- en aannemingsovereenkomst worden uitsluitend op naam gesteld van de inschrijver/partner die vermeld is/zijn op het inschrijfformulier. Bij inschrijving zonder voorbehoud financiering wordt geen financieringsvoorbehoud opgenomen in de koop- en de aannemingsovereenkomst.

Op de pagina downloads vind je belangrijke informatie over het project. Heb je serieuze interesse in één van de woningen dan adviseren we je de beschikbare documenten goed door te lezen omdat hierin gedetailleerd staat omschreven wat er wordt aangeboden.

Verkoop en contact

info@eefjevoogd.nl
020 3050560